El TNC estrenó el pasado 21 de abril Els homes i els dies, una propuesta arriesgada que trata la vida...