Una mudança uneix molt. El que l’ha d’afrontar no sol estar-hi preparat. I les coses que cal llençar i les...